ETIM uppd. 2017-03

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7.

I uppdateringen har ett antal översättningar justerats/förfinats samt att följande egenskaper lagts till,

EF011782 Reglerbar utgående temperatur
EF011783 Med blandningsfunktion för kall- och varmvatten
EF011533 Sandfång, volym
EF011590 Materialkvalitet golvbrunn
EF011591 Ytskydd galler
EF011592 Ytbehandling galler
EF011594 Urtagbart vattenlås
EF011597 Avstängningsbar
EF011598 Med klämring för plastmatta
EF011706 Lämplig för tätskikt under klinkergolv
EF011707 Lämplig för betonggolv
EF011708 Lämplig för massagolv
EF011709 Lämplig för plastmattgolv
EF011751 Ytterdiameter termisk isolering
EF011752 Lambdavärde
EF011808 Ytbehandling på insidan
EF011889 Max medietemperatur (momentan)
EF011959 Skyddsnivå (NEMA)

Den senaste versionen av ETIM, inkl pågående förändringar, finns tillgänglig i ETIM Internationals CMT.