Affärsidé och vision

”VVS-info skall vara branschens självklara, centrala, och kompletta artikeldatabas för byggtekniska produkter i Sverige.”

Vår affärsidé är att effektivt driva, utveckla och bredda artikeldatabasen för att tillhandahålla korrekt information till marknaden om tekniska byggprodukter i Sverige.

Vi riktar oss i huvudsak till tillverkare, grossister och installatörer där RSK-databasen ska tillhandahålla tekniskt komplett produktinformation och fungera som ett nav för produktinformation, exkl kommersiella uppgifter, för att nå ett effektivt produktinformationsflöde i värdekedjan. VVS-Information ska uppfattas som en neutral och trovärdig avsändare.