Styrelse

VVS-Information ägs av två branschorganisationer: VVS-fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Styrelsens ordförande är Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas Råd. Ordförandeskapet alterneras mellan ägarna vartannat år.

 

VVS-fabrikanternas Råd
VVS-fabrikanternas råd är en branschorganisation för produktleverantörer i VVS-branschen. Rådet är en instans dit medlemmarna och myndigheter kan vända sig för aktuell information om VVS-branschen. Här kan du läsa mer om VVS-fabrikanternas Råd.

Svenska Rörgrossistföreningen VVS
Svenska Rörgrossistföreningen är branschorganisationen för grossistföretag i VVS-branschen. Föreningens uppgift är att verka för god affärssed, företräda medlemmarna mot myndigheter och institutioner samt att tillvarata grossistens intressen gentemot fabrikanter och installatörer i gemensamma branschfrågor och att därutöver verka för en ökad marknad för VVS-varor. Vidare ska föreningen tillhandahålla relevant marknadsinformation. Här kan du läsa mer om Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Tidigare ägde även VVS-Företagen en tredjedel av VVS-Information, men de sålde sin andel till de kvarvarande ägarna i slutet av 2010.