RSK-formatet

Med RSK-formatet har vi ett definierat format som tillverkare och grossister, men även andra aktörer, i värdekedjan kan använda för att förenkla informationsutbytet parterna emellan.

RSK-formatet definierar fält med format och beskrivning av innehållet och täcker det informationsbehov som branschen kommit överens om i RSK tekniska rådet. I VVS Informations administrationsverktyg VVSin kan man både ta ut sin produktinformation enligt RSK-formatet och även använda för uppdatering och komplettering av innehållet i RSK-databasen.

Aktuell version

Aktuell version av RSK-formatet är RSK-formatet 2018_2.

Tidigare versioner,

RSK-formatet 2018_1

RSK-formatet 2017