RSK-tekniska rådet godkänner rättningar av teknisk produktinformation

Under RSK-tekniska rådets senaste möte som hölls 7 september 2017 så beslutade rådet att godkänna ett antal rättningar på den tekniska produktinformationen på ett antal artiklar.

Dessa artiklar har fått rättad information efter beslut av RSK-tekniska rådet:

818 07 23, Dimensionen på duschsilen är ändrad från ”Ø200mm” till ”Ø150mm”. Detta var en felregistrerad uppgift och har aldrig funnits på marknaden med Ø200mm.

861 26 66 hade tidigare benämningen ”Temperaturvred” och 861 26 67 ”Mängdvred”. Dessa benämningar var ihopblandade och då övrig information på RSK-databasen samt i grossisterna register kunde bekräfta detta godkändes rättningen.

431 67 08 var registrerad med dimension ”22x15mm (M24x1)” och är nu ändrad till ”18xR15 (M24x1)”. Då detta var en felregistrering och att ventilhuset aldrig levererats i en annan dimension än ”18xR15 (M24x1)” godkändes rättningen.