Automatisk uppdatering av produktdokument

Automatisk uppdatering av produktdokumentation. Med hjälp av en webbspindel kan alla produktdokument och bilder i RSK-databasen uppdateras efter givna intervaller.

Denna tjänst riktar sig till tillverkarna, dvs de som har RSK-nummer på sina produkter. Produktdokumenten hämtas från en webbmapp där RSK-innehavaren lägger filerna. Webbspindeln är ett program som automatiskt hämtar bilder och dokument på en bestämd plats på en utpekad server en gång i veckan. Sedan uppdateras den nya informationen för produkterna i RSK-databasen. På så vis kan både innehavare av RSK-numret och användare av RSK-databasen vara säker på att den senaste informationen alltid finns tillgänglig.

Alla RSK-innehavare kan enkelt via administratörssidorna gå in och själv konfigurera en Webbspindel. Det enda som behöver anges är sökvägen till den mapp på den webbserver där dokumenten skall hämtas. Kravet är att dokumenten måste följa VVS-Informations namnstandard. En rapport på inlästa dokument skickas via mail efter varje inläsning.