RSK-tekniska rådet

RSK-tekniska rådets roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar.

RSK-tekniska rådet leds av Marcus Stenvall och består av representanter från leverantörs- och grossistled utsedda av VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Rådet träffas en gång i kvartalet och vid behov hålls även telefonmöten mellan dessa träffar, detta för att få så korta ledtider som möjligt.

RSK-tekniska rådets medlemmar:
Marcus Stenvall, ordförande, VVS Information Data AB
Christer Nordemo, vice ordförande, Branschkonsult
Bo Horned, Onninen
Bonnie Krantz, Dahl
Patrik Jareman, Ahlsell
Göran Svendberg, Solar
Mattias Frost, FM Mattsson Mora Group
Mattias Hermansson, Gustavsberg
Roger Widnersson, Xylem Water Solutions
Bengt Isaksson, Uponor