Aktuella utbildningar

Vi genomför kontinuerligt utbildningar i administrationsverktygen för RSK-databasen. Utbildningarna är ett tillfälle för oss att informera om nyheter och smarta tips men också en möjlighet för oss att träffa er som arbetar med produktinformation för värdefull feedback och synpunkter. vi kommer under

Utbildningarna brukar vara uppskattade både av de som deltar och av oss som leder utbildningen. Aktuella utbildningar och informationsträffar hittar ni nedan. Anmälan krävs, länkar till anmälningsformulären ser ni efter respektive dag.

Grundutbildning i RSK-ansökningar

 

Anmälan: Anmälan sker i anmälningsformulären nedan. Observera att man bara kan anmäla en person åt gången i formuläret. Vill man anmäla flera, så får man göra anmälningarna en i taget.

Aktuella datum/tider

Utbildning VVSin 22 maj 2024

Datum: 22 maj 2024 - 22 maj 2024

Tid: 09:00 - 12:30

Utbildningstillfälle 22 maj 2024

Utbildningarna är en introduktion till administrationsverktyget: hur man gör en ansökan, administrerar sina RSK-nummer med bilder och dokument och hur man arbetar vidare med sina artiklar i RSK-databasen. På eftermiddagen kommer vi att ha en kort genomgång av ETIM och hur man arbetar med det.

Grundutbildning i RSK-ansökningar
En genomgång av alla moment från början där vi går igenom vilka krav som finns och hur man gör en RSK-ansökan från start. När grunden är på plats går vi också igenom hur man kan göra för att förenkla arbetet, hantera många ansökningar samtidigt och hur man kompletterar med all relevant information redan från start. Hur ska bilden vara utformad, vad är serie, kan jag välja nummer själv? Varför behövs all information och vad används den till? Vi går igenom de vanligaste frågorna samt har en öppen diskussion med de frågor och synpunkter som finns i gruppen.

Kursledare: Kajsa Lindström, VVS Information
Plats:Teams
Tid: kursen startar 9:00 och håller på till senast 12.30
Kostnad: Utbildningarna är kostnadsfria

Under utbildningen kommer jag att göra plats för frågor och har man en fråga så kan man, i Teams, räcka upp handen.

Observera att man bara kan anmäla en person åt gången i formuläret. Vill man anmäla flera, så får man göra anmälningarna en i taget. Max antal deltagare per utbildningstillfälle är 10 personer. Ångrar man en anmälan, så meddela oss. Då kan någon annan få platsen.

Boka här:

Boka genomgång av eget sortiment

Datum: 05 maj 2023 - 31 dec 2024

Tid: 00:00 - 23:59

Detta är en möjlighet att boka in en genomgång av det egna sortimentet för att få upp artikelinformationen till RSK-mellan (den nivå som krävs för att informationen ska vara användbar i efterföljande led). När ni anmält intresse återkommer vi och bokar in en tid. Om det är ett större företag med många RSK-nummer rekommenderar vi att ni är flera som är med vid genomgången, eftersom ni troligen är flera som arbetar med artikelinformationen.

Genomgången kommer att ca en timme och vi gör det över Teams.

Man kan också boka in möte för genomgång av ETIM, ETIM-klassning och ETIM-berikning (produktegenskaper).

Boka här: