PDM-gruppen

PDM-gruppen består av representanter från grossistledet inom el- och VVS-material och har till uppgift att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av produktinformation mellan tillverkare och grossist.

Arbetsgruppen definierar den information som efterfrågas av grossistledet så att informationen i branschdatabaserna är användbar och kompatibel med de system som används, samt tar fram dokumentation och tillämpningsinstruktioner vid behov.

Genom ett nära samarbete ges förutsättningar för en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan branscherna men också möjligheten att definiera produktinformationen på ett liknande sätt (standardiserat) för byggtekniska installationsprodukter.