Affärsidé och vision

VVS-info skall vara branschens självklara, centrala, och kompletta artikeldatabas för byggtekniska produkter i Sverige.

Vår affärsidé är att effektivt driva, utveckla och bredda artikeldatabasen för att tillhandahålla korrekt information till marknaden om tekniska byggprodukter i Sverige.

Vi riktar oss i huvudsak till tillverkare, grossister och installatörer där RSK-databasen ska tillhandahålla tekniskt komplett produktinformation och fungera som ett nav för produktinformation, exkl kommersiella uppgifter, för att nå ett effektivt produktinformationsflöde i värdekedjan. VVS-Information ska uppfattas som en neutral och trovärdig avsändare.

Styrelse

VVS-Information ägs av två branschorganisationer: VVS-fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Styrelsens ordförande är Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas Råd. Ordförandeskapet alterneras mellan ägarna vartannat år.

Jonny Hellman

VD VVS-fabrikanternas råd

Joacim Nordh - VD Rörgrossistföreningen VVS

Joacim Nordh

VD Rörgrossistföreningen VVS

Göran Dahlin - VD Dahl Sverige AB

Göran Dahlin

VD Dahl Sverige AB

Fredrik Skarp - VD FM Mattsson Mora Group AB

Fredrik Skarp

VD FM Mattsson Mora Group AB

Michael Söderberg - VD LK Systems AB

Michael Söderberg

VD LK Systems AB

Johan Stille - Divisionsdirektör VS&Kyl Ahlsell AB

Johan Stille

Divisionsdirektör VS&Kyl Ahlsell AB