Affärsidé och vision

RSK-databasen ska vara branschens självklara, mest kompletta och mest använda artikeldatabas för VA/VVS produkter i Sverige.

Vår affärsidé är att effektivt driva och utveckla artikeldatabasen för att tillhandahålla nationellt anpassad produktdata med branschnummeridentitet och spårbarhet inom området VA/VVS produkter i Sverige.

Vi riktar oss i huvudsak till tillverkare, grossister och installatörer där RSK-databasen ska tillhandahålla tekniskt komplett produktinformation och fungera som ett nav för produktinformation, exkl kommersiella uppgifter, för att nå ett effektivt produktinformationsflöde i värdekedjan. VVS-Information ska uppfattas som en neutral och trovärdig avsändare.

Styrelse

VVS-Information ägs av två branschorganisationer: VVS-fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Styrelsens ordförande är Jonny Hellman, VVS-fabrikanternas Råd. Ordförandeskapet alterneras mellan ägarna vartannat år.

Jonny Hellman

Jonny Hellman

VD VVS-fabrikanternas råd

Joacim Nordh

Joacim Nordh

VD Rörgrossistföreningen VVS

Annica Hagen

Annica Hagen

VD SGDS Gruppen AB

Pär Näslund

Pär Näslund

General Manager Pipelife Sverige AB

Michael Söderberg

Michael Söderberg

VD LK Systems AB

Daniel Snöman

Daniel Snöman

Divisionsdirektör Ahlsell AB