RSK-tekniska rådet

RSK-tekniska rådets roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar.

RSK-tekniska rådet leds av Marcus Stenvall och består av representanter från leverantörs- och grossistled utsedda av VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Rådet träffas en gång i kvartalet och vid behov hålls även telefonmöten mellan dessa träffar, detta för att få så korta ledtider som möjligt.

RSK-tekniska rådets medlemmar:

  • Marcus Stenvall, ordförande, VVS Information Data AB
  • Christer Nordemo, vice ordförande, Branschkonsult
  • Annika Zetterwall, SGDS Gruppen/Dahl
  • Patrik Jareman, Ahlsell
  • Göran Svendberg, Solar
  • Patrik Lundström, Kesko
  • Mattias Frost, FM Mattsson Mora Group
  • Mattias Virsgård, Villeroy & Boch Gustavsberg
  • Roger Widnersson, Xylem Water Solutions
  • Bengt Isaksson, Uponor