Ny RSK-Innehavare

Grundregel för företagens möjligheter att registrera produkter i RSK-nummersystemet är att produkterna säljs på den svenska marknaden. Ansökan om registrering av produkt görs av det företag som tillverkar produkten, eller av det/de företag som tillverkaren utser.

För att registrera RSK-nummer för första gången behöver ni registreras med företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefon, fax, e-post och namnet på en kontaktperson som är den som ska ansöka RSK-numren. En anslutningsavgift (2.500 SEK) kommer att tas ut vid registrering av ert företag

Den årliga avgiften för att delta i RSK-systemet framgår av priskalkylatorn, som ni hittar i administrationsverktyget VVSIN (när ni fått login och lösen). I prisbilagan hittar ni ett par räkneexempel på årsavgiften. Ni kommer att få ett användaravtal samt användarnamn och lösen av oss, så snart vi behandlat er ansökan om att få vara med i RSK-databasen.

När ni fått ert användarnamn och lösenord kan ni ansöka om RSK-nummer.  Era RSK-nummer kommer att visas, så snart vi fått tillbaka ett påskrivet avtal och godkänt er ansökan.

Formulär för ansökan om medverkan i RSK-databasen