Om VVS Info

1997 bildas VVS Information Data AB med Rörgrossistföreningen VVS, VVS-fabrikanternas Råd och VVS-Installatörerna, sedermera VVS-Företagen, som ägare. På 2000- talet började man kunna göra ansökningar via internet. 2010 beslutar VVS Företagen att sälja sin del av VVS Information Data AB till de två kvarvarande ägarna. 2011 inleddes samarbetet med Sveriges Elgrossister (SEG). RSK-registret har under åren gått från att vara en nummerbank till att bli en av världens mest omfattande VVS-tekniska informationsdatabaser med bilder, dokumentation och anvisningar. Den numera helt internetbaserade databasen används av alla branschaktörer och av många privatkonsumenter.

Det här är vad vi erbjuder:

  • RSK innehav: RSK-databasen är i dag en högkvalitativ och mycket bred kanal för att få ut produktinformation. I databasen finns hundratusentals aktiva produkter, bilder och dokument. Informationen som läggs in når proffessionella aktörer i alla branschled. Rätt information i rätt tid.
  • RSK användare: Med en integration till RSK-databasen har du alltid tillgång till den senaste informationen om alla produkter i databasen direkt i ditt eget system, produkt för produkt.
  • RSK publikt: På rskdatabasen.se finns information om alla VVS-produkter direkt åtkomligt via internet. Tjänsten är tillgänglig publikt och utan kostnad vad gäller all grundinformation i databasen.
  • Runt dessa har vi ett flertal kompletterande erbjudanden och tjänster som till exempel Web Services för att on-line koppla informationen till egna system och Webspindeln för att enkelt uppdatera med produktdokument och bilder. Vi erbjuder även konulttjänster runt hela konceptet.