RSK-innehavare

En RSK-innehavare är den som tillverkar eller är agentur för en produkt som säljs på den svenska marknaden med ett RSK-nummer. RSK-innehavaren är också den som ansvarar för att underhålla och uppdatera produktinformationen på RSK-numret så att rätt information kommer ut i marknaden. Vi tror att bäst information får man så nära källan som möjligt. Produktinformationen hålls uppdaterad i VVS Informations administrationsverktyg, VVSin. Med RSK-numret får man som tillverkare en unik branschidentitet på produkten som används i hela värdekedjan och som ger spårbarhet även efter att produkten utgått ur sortimentet.

rskdatabasen.se så visas alla RSK-nummer publikt och är enkelt sökbara via fritextsökning och filterfunktioner. Det ger en exponering av produkterna till marknadens alla aktörer. Det kan vara en grossist/återförsäljare som söker efter produktinformation för att handla med produkten, en installatör som vill läsa monteringsanvisningen innan installation eller en konsult som vill ha ut drift- och skötselinstruktioner att sätta i projektpärmen. RSK-databasen fungerar som ett nav för produktinformation i branschen.

Som RSK-innehavare får man:

 • Unik identitet som används av branschens aktörer, väl inarbetad
 • Struktur och kategorisering enligt RSK-systemets flikindelning
 • Strukturerat produktinnehåll som kan återanvändas av efterföljande led i värdekedjan
 • Teknisk validering för att säkerställa bra datakvalitet
 • Exponering i den publika RSK-databasen (katalogen på nätet) med över 200 000 sökningar per månad

För att underlätta produktdataunderhållet har man som RSK-innehavare tillgång till:

 • Administrationsverktyget för RSK-ansökningar och produktdataunderhåll
 • Stöd för ETIM-klassificering av egenskaper
 • Webspindel för uppladdning av dokument från egen webbplats
 • Programmerbart gränssnitt (api) för integration mot egna system
 • Exportfunktioner till olika format, bl a RSK-formatet i Excel och BMEcat ETIM 3.0
 • Tillgång till statistikfunktioner och återkoppling av respons från www.rskdatabasen.se

Kostnad

Alla som använder RSK är med och finansierar systemet. Som tillverkare/fabrikant (RSK-innehavare) består kostnaden för att ha RSK-nummer dels av en ansökningsavgift per nummer och tillfälle och dels av en årlig avgift baserat på antalet aktiva nummer.