RSK-databasen

VVS-Information administrerar och utvecklar RSK-systemet i VVS-branschens gemensamma produktdatabas den så kallade RSK-databasen.

I databasen hittar du den produktinformation som är nödvändig för den dagliga hanteringen av vvs-produkter. Databasen innehåller över 600 000 artiklar. Över 260 000 är artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Resterande är artiklar som utgått ur företagens sortiment men som sparas för att kunna användas i olika former av ”historie-beskrivningar”.

I databasen finns också utrymme för övrig beskrivande information som bilder, produktbroschyrer, byggvarudeklarationer, drift- och skötselinstruktioner, monteringsanvisningar m.m.

Databasen presenteras på Internet och används i PR- och marknadsföringsverksamhet som branschen driver gemensamt, samt länkas till ett antal av branschens e-handelsplatser.

Eftersom det inte finns några uppgifter om vad produkterna kostar eller när de kan levereras, är nästa steg att, med den produktinformation du fått fram i RSK-databasen, vända dig till lämplig leverantör och göra upp affären.