RSK-databasen

VVS-Information administrerar och utvecklar RSK-systemet i VVS-branschens gemensamma produktdatabas den så kallade RSK-databasen.

I databasen hittar du den produktinformation som är nödvändig för den dagliga hanteringen av vvs-produkter. Databasen innehåller över 400 000 artiklar. Över 200 000 är artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Resterande är artiklar som utgått ur företagens sortiment men som sparas för att kunna användas i olika former av ”historie-beskrivningar”.

I databasen finns också utrymme för övrig beskrivande information som bilder, produktbroschyrer, byggvarudeklarationer, drift- och skötselinstruktioner, monteringsanvisningar m.m.

Databasen presenteras på Internet och används i all PR- och marknadsföringsverksamhet som branschen driver gemensamt, samt länkas till ett antal av branschens e-handelsplatser.

På vår hemsida kan du söka information med utgångspunkt i:

  • RSK-nummer
  • EAN-kod
  • Artikelnummer
  • Leverantörsföretag
  • söka på benämningar
  • bläddra i fliksystemet och stega dig ner i de 25 artikelgrupperna
  • eller fritt fritextsöka och filtrera

Eftersom det inte finns några uppgifter om vad produkterna kostar eller när de kan levereras, är nästa steg att, med den produktinformation du fått fram i RSK-databasen, vända dig till lämplig leverantör och göra upp affären.