Arbetsgrupp miljödeklaration installationsprodukter

Arbetsgruppen för miljödeklaration installationsprodukter agerar expertinstans för frågor som rör utveckling av system och innehåll, initierar förbättringsområden samt tar fram gemensam dokumentation och vägledningsdokument vid behov.

Målbilden är att miljödeklaration installationsprodukter ska,

 • förenkla för den som ska fylla i informationen – ”Saklig, kvalitativ och relevant”
 • fungera som miljödokument/Byggvarudeklaration (professionellt dokument)
 • fungera som underlag för miljöbedömningssystem
 • koppla artikelidentiteter till miljöinformation (RSK/E-nummer) för att underlätta att hitta rätt dokumentation om rätt vara

Arbetsgruppen består av representanter från tillverkare, grossister och branschförbund inom el- och VVS-segmentet samt representant från Byggvarubedömningen (bedömningssystem) och Softronic (systemutveckling). Arbetsgruppen träffas två gånger per år.

Arbetsgruppens deltagare är,

 • Markus Barkestedt, Gustavsberg
 • Gösta Lundqvist, Siemens
 • Anders Norlin, FMM Mora Group
 • Yvette Lennartsson, Pipelife
 • Beriar Maroof, Dahl
 • Per Månson, Ahlsell
 • Bo Rasmusson, Selcable
 • Bengt Henricson, VVS Fabrikanternas Råd
 • Mårten Alrenius, SEG Sveriges Elgrossister
 • Hans Karlsson, VVS-information