Användning av personuppgifter

En beskrivning hur VVS information Data AB hanterar personuppgifter.

GDPREU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, började tillämpas den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen (som den heter på svenska) ersätter därmed personuppgiftslagen PuL och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personuppgifter.

Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig kontroll över dina personuppgifter.

VVS information Data AB förvaltar RSK-databasen som är VVS/VA-branschen produktdatabas där varje handelsvara får ett RSK-nummer mot vilket produktinformation lagras. Våra intressenter är de som har produkter i databasen (RSK-innehavare) och de som använder informationen från databasen (Nyttjanderätt).

VVS Information hämtar, samlar och processar personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig. Om det är möjligt anonymiseras era uppgifter. Insamling, lagring och behandling av uppgifter ska ske i enlighet med gällande lagar. Era uppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas mot obehörig och oavsiktlig distribution.

Vid användning av våra webtjänster lagrar webbservern åtkomsten i en loggfil. Uppgifterna utvärderas för statistiska ändamål och används för att förbättra erbjudandet. VVS Information använder cookies för sina webbplatser, eftersom de gör användningen bekvämare och i annat fall kan vissa funktioner inte utföras. Cookies är en kort textinformation som lagras på er dator.

VVS Information Data AB använder sig av personuppgifter om användare för att fullgöra avtal och förpliktelser samt tillhandahålla system kring företagets tjänster.

Vi har beskrivit hur vi hanterar och använder din personliga information i dokumentet Användning av personuppgifter.