Web Services

RSK-databasen tillhandahåller ett programmerbart applikationsgränssnitt för att uppdatera och/eller hämta information från databasen till annat system. Detta gör det effektivt för exempelvis en tillverkare att uppdatera och underhålla informationen på sina RSK-nummer eller för en återförsäljare att enkelt kunna uppdatera med senaste informationen i sina egna system.

RSK-databasens api har idag fyra olika tjänster:

  • Product service – läsa och/eller skriva data för en enskild artikel eller flera samtidigt.
  • [Candidate service – skapa ansökan om RSK-nummer. Valideringsregler exponeras. Används endast av RSK-innehavare.] Obs! endast för pilottester.
  • GlobalData service – exponerar de tabellverk som används i RSK-databasen
  • Manufacturer service – exponerar basinformation om tillverkare

För att använda RSK-databasens api behövs en api-nyckel. Med api-nycklen får utvecklaren tillgång till test-, stage- och produktionsmiljön.

Dokumentation om api:et (SOAP) finns att läsa här. Det finns också ett REST-api här (endast för läsning av data, ej för uppdatering).

För mer information om Web Services, kontakta Hans Karlsson08-556 957 86.


RSK-databasens api är en abonnemangstjänst som riktar sig till:

  • Tillverkare som vill automatisera uppdatering av informationen i RSK-databasen eller hämta information för sina egna artiklar
  • Handelspart/grossister (med eget lager) som vill automatisera produktdataunderhållet i sina egna affärssystem från sina leverantörer
  • Installatörer som automatiskt vill hämta RSK-nummer, benämningar, produktklasser till sina egna artikelsystem
  • Programvaruföretag/kalkylsystem som automatiskt vill hämta RSK-nummer, benämningar och tillhörande dokument för kalkylering eller dokumentation