Web Services

RSK-databasen tillhandahåller ett programmerbart applikationsgränssnitt för att uppdatera och/eller hämta information från databasen till annat system. Detta gör det effektivt för exempelvis en tillverkare att uppdatera och underhålla informationen på sina RSK-nummer eller för en återförsäljare att enkelt kunna uppdatera med senaste informationen i sina egna system.

RSK-databasens api har idag fyra olika tjänster:

  • Product service – läsa och/eller skriva data för en enskild artikel eller flera samtidigt.
  • [Candidate service – skapa ansökan om RSK-nummer. Valideringsregler exponeras. Används endast av RSK-innehavare.] Obs! endast för pilottester.
  • GlobalData service – exponerar de tabellverk som används i RSK-databasen
  • Manufacturer service – exponerar basinformation om tillverkare

För att använda RSK-databasens api behövs en api-nyckel. Med api-nycklen får utvecklaren tillgång till test-, stage- och produktionsmiljön. Kodexempel finns framtagna för SDK (.NET), PHP och SOAP XML.

Dokumentation om api:et finns att läsa här.

För mer information om Web Services, kontakta Hans Karlsson08-556 957 86.


RSK-databasens api är en abonnemangstjänst som riktar sig till:

  • Tillverkare som vill automatisera ansökan och/eller uppdatering av informationen i RSK-databasen för sina egna artiklar
  • Handelspart/grossister (med eget lager) som vill automatisera produktdataunderhållet i sina egna affärssystem från sina leverantörer
  • Installatörer som automatiskt vill hämta RSK-nummer, benämningar, produktklasser till sina egna artikelsystem
  • Programvaruföretag/kalkylsystem som automatiskt vill hämta RSK-nummer, benämningar och tillhörande dokument för kalkylering eller dokumentation