RSK-nyttjanderätt

RSK-nyttjanderätt är till för dem som använder RSK-numren i sin verksamhet, såsom grossister, återförsäljare, installatörer och konsulter. Med RSK-numren som artikelidentifierare/artikelnummer får man ett begrepp som hela branschen känner till. Med koppling till informationen i RSK-databasen får man möjlighet att effektivt uppdatera och underhålla produktinformationen i sina egna system. VVS Information Data tillhandahåller standarder för produktdataöverföring och struktur och begrepp så att informationen kan användas och tolkas lika av alla i värdekedjan. Med ett nyttjanderättsavtal har man också rätt att länka till dokument såsom byggvarudeklarationer, monteringsanvisningar, drift- och skötselinstruktioner i RSK-databasen eller direkt från sina egna system.

Att kunna hämta all relevant information från många tillverkare på ett ställe, i ett förutbestämt format ger förutsättning för en kostnadseffektiv hantering och högre kvalitet.

Med ett RSK-nyttjanderättsavtal får man tillgång till:

  • Produktinformation från RSK-databasen för användning i egna system
  • Struktur och kategorisering enligt RSK-systemets flikindelning
  • Länkar till bilder och dokument på rskdatabasen.se
  • Programmerbart gränssnitt (api) för integration mot egna system
  • Exportfunktioner till olika format, bl a RSK-formatet i Excel och BMEcat ETIM 3.0

En RSK-användare är den som på något sätt använder ett RSK-nummer i sin verksamhet, till exempel i en produktkatalog, i trycksaker eller i webbshopar. Den information, de bilder och dokument som finns på de enskilda produkter i RSK-databasen är RSK-innehavarens egendom och får inte användas utan medgivande från innehavaren. Informationen får inte kopieras och användas av andra parter, om inte detta överenskommits med VVS Information som har upphovsrätten till RSK-systemet och databasen i sig. Tanken är att alla som nyttjar RSK-systemet ska vara med och bidra till förvaltningskostnaderna.

RSK-nyttjanderätt finns i olika nivåer/omfattning för att möta olika behov. Kontakta VVS Information Data för offert för RSK-nyttjanderätt.

Naturliga nyttjanderättskunder till VVS Information Data är grossister/handelsbolag med egen lagerverksamhet, installatörer, konstruktörer/konsulter och programvaruföretag. Information till webbshopar (utan eget lager), pris- och produktjämförelsesiter och konsumentinriktade tjänster hanteras företrädelsevis genom respektive kommersiell part.


Kostnad

Alla som använder RSK är med och finansierar systemet. Som användare av RSK-information (RSK-nyttjanderätt) består kostnaden av dels en engångsavgift/uppläggningsavgift och dels av en årlig avgift baserat på omfattningen av informationen.