Verksamhet

VVS Information Data AB har som främsta uppgift att driva och utveckla RSK-databasen och därmed skapa nytta för branschen genom en effektiv produktdatahantering.

Med RSK-numret ger vi produkten en beställningsbar identitet som används i hela värdekedjan från tillverkare, konstruktör, beställare, handelsled och montör. Med RSK-databasen kopplar vi identiteten (beställningsnumret) till produktinformationen så att all information finns tillgänglig när man behöver den.

En av våra uppgifter är också att, genom samarbete och dialog med branschens aktörer och med närliggande branscher, definiera begrepp och innehåll så att informationen kan användas på ett effektivt sätt mellan de olika leden i värdekedjan.

VVS Information Data AB har som uppgift att:

  • Administrera och godkänna RSK-nummeransökningar
  • Tillhandahålla och kontinuerligt utveckla ett effektivt system för produktinformation
  • Göra produktinformationen tillgänglig publikt via www.rskdatabasen.se
  • Ta fram och underhålla begrepp (standarder) för produktinformation (RSK-formatet)
  • Informera och utbilda inom våra områden

Sedan 2011 har vi ett nära samarbete med Sveriges Elgrossister och elbranschen, där man använder E-nummer för att identifiera elprodukter. Samarbetet ger kontinuerlig kunskapsöverföring mellan branscherna men också möjligheten att definiera produktinformationen på ett liknande sätt (standardiserat) för byggtekniska installationsprodukter.

RSK står för Rörbranschens Standard Katalog och har blivit det i särklass viktigaste verktyget för att identifiera alla produkter som används inom VVS-branschen. I RSK-databasen finns ingen kommersiell information, såsom priser eller leveranstider, vilket är information som förmedlas direkt mellan respektive handelspart.

VVS Information Data AB äger upphovsrätten till RSK-numren.

Verksamheten finansieras genom avgifter från dels de som har RSK-nummer, RSK-innehavare, och dels de som använder informationen om RSK-numren, så kallad RSK-nyttjanderätt.

VVS Information Data AB ägs sedan 2010 till lika delar av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd.