RSK-databasen

Ett dagligt verktyg för professionella i branschen.

VVS-Information administrerar och utvecklar RSK-systemet i VVS-branschens gemensamma produktdatabas, ett väletablerade system för att effektivt förmedla produktinformation till branschens aktörer.

Det är smidigt att ha all information på ett ställe, så att grossisten, installatören eller slutanvändaren kan hitta information om de artiklar de behöver.

RSK-databasen Ett dagligt verktyg för professionella i branschenPublikt så visas alla produkter i den så kallade RSK-databasen, med kärndata för en artikel åt gången. Flera olika sök- och filterfunktioner finns tillgängliga. Till artikeln visas även de dokument som hör till produkten. När någon frågar om en VVS-produkt är det den naturligaste saken i världen att gå in på rskdatabasen.se och se vad det är för produkt, vilka tekniska egenskaper den har och ladda ned monteringsanvisningen. Man ser enkelt på bilden om det är rätt produkt.

I databasen hanteras all den produktinformation som är nödvändig för den dagliga hanteringen av VVS-produkter. Databasen innehåller över 450.000 artiklar. I dagsläget är det ca 200.000 artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Resterande är artiklar som utgått ur företagens sortiment men som sparas för att kunna användas i olika former av ”historiebeskrivningar”, i många fall med hänvisning till ersättningsartiklar. Det ger hela branschen en oöverträffad spårbarhet.

VVS Information Data utvecklar och administrerar verktyget för produktdataadministration (vvsin.vvsinfo.se) som hanterar ansökningsförfarandet för nya RSK-nummer samt all tillhörande produktinformation. Utvecklingen sker i samarbete med närliggande branscher där vi eftersträvar att tillämpa etablerade standarder så långt det är möjligt.

I databasen finns produktbenämningar, teknisk information och övrig beskrivande information som bilder, produktbroschyrer, byggvarudeklarationer, drift- och skötselinstruktioner, monteringsanvisningar m.m. samt vid behov hänvisning till mer detaljerad information på tillverkarens hemsida. Tanken är att all relevant information enkelt ska hittas på ett ställe.

Databasen presenteras på Internet (rskdatabasen.se) och används för att exponera branschens produkter ut i marknaden. De stora handelsföretagen/grossisterna använder också RSK-databasen för teknisk information och bilder och länkar ofta till dokumentationen i RSK-databasen från sina egna e-handelsplatser.

För installatören och brukaren av produkterna finns väl utbyggda sök- och filterfunktioner för att snabbt hitta rätt produkt. Eftersom det inte finns några uppgifter om vad produkterna kostar eller när de kan levereras, är nästa steg att, med den produktinformation man fått fram i RSK-databasen, vända sig till lämplig återförsäljare och göra upp affären.