Tjänster

RSK står för Rörbranschens Standard Katalog och är det i särklass viktigaste verktyget för att identifiera alla produkter som används inom VVS-branschen.

VVS Information Data AB administrerar och utvecklar RSK-systemet och verktygen för produktdataunderhåll kontinuerligt för att möta branschens behov. Vår ambition är att all relevant data om produkterna, exkl kommersiella uppgifter, ska finnas tillgängligt på ett strukturerat sätt via RSK-databasen.

VVS-Info äger upphovsrätten till RSK-numren. Verksamheten finansieras genom avgifter från dels de som har RSK-nummer, RSK-innehavare, och dels de som använder informationen om RSK-numren, så kallad RSK-nyttjanderätt, samt genom tilläggstjänster kring systemet.

Våra tjänster kring RSK-systemet omfattar:

  • Struktur och kategorisering
  • Identifiering
  • Innehåll
  • Validering
  • Bilder och tillhörande dokument
  • Exponering
  • Integration

Det finns idag över 500 000 produkter i VVS-branschen som alla är märkta med ett RSK-nummer. Drygt 200 000 är aktuella för handel idag och övriga finns sparade för att få en spårbarhet till tidigare produkter som nu utgått. Numren används i alla identifikationssammanhang av VVS-fabrikanter, VVS-grossister, VVS-installatörer, VVS-konsulter och arkitekter.

RSK-numren är i sig ett starkt varumärke och de flesta i VVS-branschen använder RSK-nummer så gott som dagligen.