Våra tjänster

VVS Information Data AB administrerar och utvecklar RSK-systemet och verktygen för produktdataunderhåll kontinuerligt för att möta branschens behov. Vår ambition är att all relevant data om produkterna, exkl kommersiella uppgifter, ska finnas tillgängligt på ett strukturerat sätt via RSK-databasen. VVS-Info äger upphovsrätten till RSK-numren.

Våra tjänster kring RSK-systemet omfattar:

Struktur och kategorisering

Via RSK-systemets flik- och produktindelning strukturerar vi sortimentet i olika produktområden.

Identifiering

RSK-numret ger produkten en unik identitet som används i hela värdekedjan från tillverkare, handelsled till installatör och slutbrukare. Produkten har samma identitet oavsett var i värdekedjan den används.

Innehåll

Genom RSK-formatet sammanställer vi branschens behov och definierar innehållet på ett strukturerat sätt så att informationen kan användas av efterföljande led på ett effektivt sätt. Det sparar både tid och pengar för alla aktörer. Här förhåller vi oss till etablerade standarder så långt som möjligt. Ett exempel är förpackningstyper enligt GS1-standard där vi samarbetat inom VVS-, el- och byggmaterial.

Validering

Innehållet valideras tekniskt utifrån det regelverk som bestämts och information om felaktigheter förs tillbaka till innehavaren av informationen så att åtgärd kan ske vid källan.

Bilder och tillhörande dokument

Ett stort antal bilder dokument kan kopplas till RSK-numret för att förse marknaden med efterfrågad information, såsom monteringsanvisningar, byggvarudeklarationer certifikat etc. Dokument och bilder kan automatiskt uppdateras via vår webbspindel.

Exponering

Via den publika sidan www.rskdatabasen.se exponeras produkterna till alla branschens aktörer. Det är den kompletta RSK-katalogen på nätet.

Integration

Vi tillhandahåller ett programmerbart gränssnitt (api) mot RSK-databasen både för uppgiftslämnare och de som hämtar uppgifter från egna system.