Historik RSK-systemet

RSK-systemet har gamla anor. Redan 1946 började man i VVS-branschen bygga upp ett system med artikelnumrering för att förenkla identifieringen av VVS-produkterna så att alla, från tillverkare och agenturer till installatörer och grossister enklare skulle hitta rätt produkt.

Historien bakom RSK

tunnelSTOCKHOLM 1853 Klara Gasverk är nyss färdigbyggt och ska förse huvudstadsinvånarna med gatubelysning med hjälp av stadsgas. Under åren som följer börjar man importera rör och rördelar från kontinentala producenter eftersom det inte finns någon tillverkning i Sverige. Behovet av rör för vatten och avlopp under stadens gator är stort. Importföretagen utvecklas till rörgrossister som startar försäljning av rör, rördelar och allt som behövs för installation av vatten, avlopps- och gasledningar. Detta ger landets rörgrossister mycket jobb.

En mängd nya VVS-produkter dyker upp på marknaden. Hemmen moderniseras och tillverkningen av badkar och värmepannor kommer igång ordentligt. Redan nu uppstår ett behov av att standardisera VVS-produkterna i olika kategorier. Behovet växer snabbt.

STANDARDISERING Efter andra världskriget tas ett stort steg. Man behöver skapa tillgänglig, tydlig information om de olika, allt mer komplexa, VVS-produkterna, på ett ställe. Det är viktigt för alla branschens aktörer, från tillverkare och återförsäljare till installatör, att alla har samma information och att denna är korrekt.

Ett trettiotal grossister träffas och funderar på hur de kan underlätta för hela branschen så att produktinformationen blir överskådlig och spårbar. Diskussionen om standardisering är lika intensiv som intågandet av nya VVS-produkter på marknaden.

Grossisterna tar ett gemensamt ansvar för standardiseringen och produktinformationen och startar Förlags AB Rörbranschens Standard Katalog (RSK). Nu föds ett nytt begrepp – RSK-nummer.

RSK katalogUNIKA NUMMER Den första RSK-katalogen kommer ut på 50-talet. Den innehåller detaljerad produktinformation om VVS-artiklar. Varje produkt får ett unikt RSK-nummer med till en början fyra och senare fem siffror. Katalogen kommer med ett par nya utgåvor om året i två versioner – stort katalogformat och ett mindre, smidigare fickformat.

Alla affärer med VVS-produkter sker nu via RSK-numren, som grossister och tillverkare med gemensamma krafter administrerar och vidareutvecklar. RSK-numreringen underlättar arbetet för såväl RSK-innehavare som kunder och användare av produkterna. Artiklar som med blotta ögat ser exakt likadana ut identifieras med hjälp av RSK-nummer.

NY DESIGN Samarbetet mellan tillverkare, grossister och installatörer fortsätter. Under 60-talet börjar VVS-produkterna gå ifrån standarden och en mångfald av designer dyker upp på marknaden. En säker identifiering och registrering blir än viktigare.

För att kunna fortsätta utvecklas driver branschen vidare arbetet med RSK-numren. Nu med sju siffror. Den sjusiffriga RSK-koden är både klassificerande och identifierande och delar in produkterna i varugrupper.

Katalogen datoriseras på 80-talet för att stärka spårbarheten av VVS-produkter. Nu inkluderas även foton och på så sätt blir det ännu enklare att identifiera produkterna.

DIGITALISERINGEN RSK-numren är numera branschstandard och självklara i informationsflödet mellan branschens alla aktörer.

Både tillverkare och grossister ser behovet av att digitalisera systemet. VVS-Fabrikanternas Råd, VVS Företagen och Sveriges Rörgrossister bildar 1997 ett nytt bolag – VVS Information Data AB. Bolaget administrerar plattformen med sökbara RSK-nummer.

Den tryckta katalogen fasas ut och man gör en digital övergång innan millennieskiftet.

olika skärm storlekar

Företaget som en gång förmedlade kataloginformation har växt till en modern plattform, med RSK-numren som bärare av produktdata. Ett nav som kommer hela branschen till nytta.