Automatisk uppdatering av produktdokument

Med hjälp av en webbspindel kan alla produktdokument och bilder i RSK-databasen uppdateras efter givna intervaller.

Denna tjänst riktar sig till RSK-innehavarna/tillverkarna, dvs de som har RSK-nummer på sina produkter. Webbspindeln är ett program som automatiskt hämtar bilder och dokument från en bestämd plats på en utpekad server en gång i veckan och uppdaterar informationen för produkterna i RSK-databasen. På så vis kan både innehavare av RSK-numret och användare av RSK-databasen vara säker på att den senaste informationen alltid finns tillgänglig. Detta förutsätter att RSK-innehavarens system med automatik kan skapa upp en index-fil som innehåller information om vad som är uppdaterat.

RSK-innehavare kan via administratörssidorna gå in och konfigurera en Webbspindel (under Systemadministration / Webbspindel). Det enda som behöver anges är sökvägen till den mapp på den webbserver där själva index-filen ligger. Kravet är att dokumenten/bilderna ska kunna matchas mot rätt artikel (se nedan). En rapport på inlästa dokument skickas till angiven kontaktperson via e-post efter varje inläsning.

Format på indexfil

Filen ska ligga i den mapp som pekats ut i schemaläggningen för webbspindeln. Filen ska heta index.txt och vara en semikolon-separerad textfil där varje rad har följande format: ÅÅÅÅMMDDHHMM;RSK-nummer;DOKTYP;FILNAMN

Datumet är det datum då dokumentet/bilden lades till i katalogen (genom att jämföra detta med datumet då vi senast hämtade filen så kan vi se om vi redan har en aktuell version av dokumentet). Genom att inkludera RSK-nummer och DOKTYP (dokumenttyp) i indexfilen kan samma dokument/bild användas i många relationer (en drift- och skötselinstruktion kan till exempel vara samma för flera RSK-nummer). FILNAMN är antingen filnamnet på dokumentet/bilden (som då ska ligga i samma katalog som vi läser filerna ifrån) eller en fullständig URL, om filen finns på någon annan plats.

En lista över tillgängliga dokumenttyper finns här. Välj Uri types och VVS Available uri types. Använd kolumnen ”identifier” i listan för att ta reda på vilket begrepp som ska användas för respektive dokumenttyp.