Automatisk uppdatering av produktdokument

Med hjälp av en webbspindel kan alla produktdokument och bilder i RSK-databasen uppdateras efter givna intervaller.

Denna tjänst riktar sig till RSK-innehavarna/tillverkarna, dvs de som har RSK-nummer på sina produkter. Webbspindeln är ett program som automatiskt hämtar bilder och dokument från en bestämd plats på en utpekad server en gång i veckan och uppdaterar informationen för produkterna i RSK-databasen. På så vis kan både innehavare av RSK-numret och användare av RSK-databasen vara säker på att den senaste informationen alltid finns tillgänglig. Detta förutsätter att RSK-innehavarens system med automatik kan skapa upp en index-fil som innehåller information om vad som är uppdaterat.

RSK-innehavare kan via administratörssidorna gå in och konfigurera en Webbspindel (under Systemadministration / Webbspindel). Det enda som behöver anges är sökvägen till den mapp på den webbserver där själva index-filen ligger. Kravet är att dokumenten/bilderna ska kunna matchas mot rätt artikel (se nedan). En rapport på inlästa dokument skickas till angiven kontaktperson via e-post efter varje inläsning.

Format på indexfil

Filen ska ligga i den mapp som pekats ut i schemaläggningen för webbspindeln. Filen ska heta index.txt och vara en semikolon-separerad textfil där varje rad har följande format: ÅÅÅÅMMDDHHMM;RSK-nummer;DOKTYP;FILNAMN

Datumet är det datum då dokumentet/bilden lades till i katalogen (genom att jämföra detta med datumet då vi senast hämtade filen så kan vi se om vi redan har en aktuell version av dokumentet). Genom att inkludera RSK-nummer och DOKTYP (dokumenttyp) i indexfilen kan samma dokument/bild användas i många relationer (en drift- och skötselinstruktion kan till exempel vara samma för flera RSK-nummer). FILNAMN är antingen filnamnet på dokumentet/bilden (som då ska ligga i samma katalog som vi läser filerna ifrån) eller en fullständig URL, om filen finns på någon annan plats.

En lista över tillgängliga dokumenttyper finns här. Använd kolumnen ”identifier” i listan för att ta reda på vilket begrepp som ska användas för respektive dokumenttyp.