Plattformen för byggteknisk produktinformation

VVS-Information administrerar VVS-branschens gemensamma produktdatabas och identifikationssystem. Vi underlättar för installatörer, grossister och fabrikanter genom att tillhandahålla identitet (RSK-nummer) och innehåll (RSK-formatet) som på ett standardiserat sätt kan användas av branschens aktörer.

Vår publika sida www.rskdatabasen.se ger exponering av VVS-branschens produkter före, under och efter installation med sökmöjligheter och koppling till relevanta dokument såsom installationsanvisningar, byggvarudeklarationer etc.

Genom ett nära samarbete med Sveriges Elgrossister, som administrerar E-nummerbanken, har vi en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan branscherna men också möjligheten att definiera produktinformationen på ett liknande sätt (standardiserat) för byggtekniska installationsprodukter.

Nyheter