Regler för användning av RSK-nummer

Grundregler för användning av RSK-nummer:

  • RSK-nummer får enbart förekomma i handeln utifrån ett giltigt och aktivt avtal med VVS-Information.  Endast nummer som är registrerade som aktivt i RSK-Databasen får användas.
  • RSK-nummer som tilldelats en enskild innehavare får enbart användas för den unika produkt som tilldelats numret. Att använda andras unika nummer kan betraktas som missledande marknadsföring.
  • Den information om ett RSK-nummer som finns i RSK-databasen och som angetts av RSK-numrets innehavare utgör grund för spårbarhet samt spridning till många aktörer. Minsta ändring av produkten måste därför anmälas till VVS-Information. Detta, som alla ändringar, kan endast göras av registrerad innehavare av ett RSK-nummer.
  • VVS-Information förvaltar varumärket RSK och har upphovsrätten till alla nummer i RSK-systemet. Nyttjande av varumärket RSK på marknaden kräver ett nyttjanderättsavtal med VVS Information. Detta är en grundpelare för varumärket och för att säkerställa att alla följer de gemensamma spelreglerna kring RSK.

Dessa är viktiga regler för att vi tillsammans skall ha en databas som förenklar och tryggar informationsflödena i branschen.