RSK-tekniska rådet godkände önskan om storleksändring på Brandpostskåp

Noha Norway AS önskade ändra mått på ett antal Brandpostskåp från 795x795x200mm (BxHxD) till 795x795x180mm (BxHxD). RSK-tekniska rådet godkände förändringen vid sitt ordinarie möte 2017-11-28 med följande motivering:
Då förändringen gäller en minskning som inte borde beröra montaget och liknande bedömde mötet enhälligt att bifalla önskemålet. En förutsättning är dock att Noha Norway AS vid anmodan från köpare utan kostnad ska skicka skåp med samma djup om detta av någon anledning skulle behövas.
Följande nummer är berörda av ändringen:
422 73 74
422 73 75
422 97 15
422 97 16
422 73 82
422 73 83