2017 – nytt år, nya möjligheter

Publicerad: 30 jan 2017

Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga.

För oss på VVS Information Data gick 2016 i en rasande fart. Vi fick chans att träffa många av er kunder på årets stora branschhändelse Nordbygg. Vi har träffat många av er genom utbildningar och möten, riktigt roligt tycker vi. Vi har startat upp ett antal projekt och lanserat den uppdaterade siten rskdatabasen.se. Vi har också hunnit flyttat från city till mer ändamålsenliga lokaler på Södermalm i Stockholm. Som sagt, året har gått fort men vi har också haft väldigt roligt.

Vi hade dessutom ett rekordår för RSK-ansökningar, för första gången någonsin över 20.000 ansökningsrader (=nya RSK-nummer). Nettoeffekten för antalet aktiva RSK-nummer blev en ökning med ca 5%.

Vi har under året försökt att fokusera på innehållet, presentationen och på våra prioriterade projekt.

Innehåll

Under hela året har vi arbetat mycket med innehållet så att den information som efterfrågas också finns tillgänglig och kan relateras till. Grunden för detta är RSK-formatet som har kompletterats med grundinformation såsom tullstatistiknummer och ursprungsland men också med begrepp såsom varumärke, serie och nu senast möjligheten att ha flera bilder till en produkt. När all information finns samlad och är komplett så möjliggör det också en effektivare hantering av produktinformation mellan parterna i värdekedjan.

Under hösten höll vi utbildningar i RSK ansökan och administration vid 6 tillfällen där totalt 36 personer deltog. Utbildningarna är ett tillfälle för oss att informera om nyheter och smarta tips men också en möjlighet att träffa er som arbetar med produktinformation för värdefull feedback och synpunkter. Utbildningarna hålls av vår egen Kajsa Lindström och brukar vara mycket uppskattade. De kommer att fortsätta under 2017.

Presentation

I november lanserade vi äntligen den uppdaterade rskdatabasen.se efter ett drygt halvår i betaversion. Det synpunkter som vi fått in från våra kunder och de som använder RSK-databasen har varit oerhört värdefulla. Undantaget några driftstörningar i början upplever vi att siten mottagits väl och att förbättringarna var efterlängtade.

Projekt

Arbetet med produktegenskaper enligt internationell modell (ETIM) tog fart där arbetsgrupper bemannade med grossister och tillverkare under ledning av vår Marcus Stenvall och Christer Nordemo, Branschkonsult, verifierade modellen efter svenska behov och tog sig an den omfattande men så viktiga verifieringen av egenskaper, värden och korrekt svensk översättning. Vi har också ett samarbete inom de nordiska länderna för ETIM HVAC.

Tillsammans med elbranschen startades ett projekt för Byggvarudeklarationer för installationsprodukter. Arbetsgruppen med representanter från branschorganisationer, tillverkare, handelsled och miljöbedömningssystem har arbetat fram krav och innehåll där informationen kopplas mot av tillverkare, grossister och installatörer använda RSK-nummer respektive E-nummer (el). Projektet levererade en första basversion i december.

Tittar vi nu framåt på 2017 så hoppas vi kunna se effekten av det arbete, projekt och förutsättningar som vi skapat under året.

  • Mer komplett information genom standardiserade produktegenskaper och RSK-formatet
  • Användning av Byggvarudeklaration för installationsprodukter, iBVD
  • Stärkt exponering av VA/VVS-produkter via rskdatabasen.se

Vi ser fram emot ett spännande år.

Hans Karlsson, Vd VVS Information Data

Hans Karlsson, Vd VVS Information Data