Innan sommaren gjorde vi en användarundersökning för att ta reda på hur väl vi motsvarar våra kunders förväntningar, på systemet, vår service och de tjänster vi tillhandahåller. Undersökningen kommer att vara ett återkommande inslag och ett verktyg för att ständigt förbättra oss i rätt riktning.

Vi tackar alla som tog sig tid att svara på enkäten. 24% av företagen som har aktiva RSK-nummer har svarat. Merparten av de som svarat har arbetat med RSK-databasen under lång tid med erfarenhet av hur både system och innehåll har utvecklats över tid.

Vi får över lag gott betyg för vår service, det är lätt att komma i kontakt med oss och man får förväntad support och svar på sina frågor relativt snabbt. Det är viktigt och något vi fortsatt ska vara bra på. Vi ser att flera av de som svarat aldrig har deltagit på någon utbildning hos VVS information. Här vill vi slå ett slag för de användarutbildningar som vi regelbundet genomför där man får chansen att lära sig användbara tips och trix.

VVSin är administrationsverktyget RSK-innehavaren använder för att ansöka om RSK-nummer och underhålla produktinformationen. 85% anser att systemet ger ett bra stöd vid ansökan och 73% anser att det ger ett bra stöd för att underhålla och uppdatera informationen på artiklarna. Felmeddelanden och valideringen kan ibland vara svår att förstå. Att få en överblick på förstasidan genom cirkeldiagrammen är uppskattat. En utmaning är att hålla informationen uppdaterad vid förändringar, exempelvis vid ny dokumentation. Här kan vi underlätta genom att fortsatta utveckla lösningar för integration mellan system och genom att kunna automatisera återkommande uppdateringar via massuppdateringen.

Vi noterar också att en stor del av de som svarat inte använder den funktionalitet som vi lagt till för att hantera produktegenskaper och miljö- och hållbarhetsinformation. Samtidigt ser vi att efterfrågan av denna typ av information bara ökar från de som använder produktinformationen. Här vill vi bli bättre på att informera er vilka möjligheter som finns, genom bland annat utbildningar och seminarier.

Den absoluta merparten av de som svarat anser att komplett och uppdaterad produktinformation är en konkurrensfördel och att RSK-databasen förenklar arbetet och ger en positiv exponering av produkterna. Sammantaget svarar 87% att man är nöjd till mycket nöjd med VVS-information och de tjänster vi erbjuder runt RSK-databasen?

Vi kommer att fortsätta arbeta för att ännu fler upplever att systemet ger ett bra stöd för att hantera sin produktinformation på ett strukturerat sätt ut i marknaden. Vi hoppas naturligtvis på ett ännu större deltagande vid nästa års användarenkät och att ni upplever att vi utvecklats i rätt riktning.