Avisering om prisförändring 2023

Publicerad: 30 sep 2022

För 2023 aviserar vi härmed en prisjustering på årsavgiften för RSK-innehav och nyttjanderättsavtal med +8% på befintlig avgift. Kostnaden för RSK-nummeransökan är oförändrad tills vidare.

Prisförändringen innebär en anpassning till nuvarande förutsättningar för att möjliggöra en fortsatt kontinuerlig utveckling och service kring våra verktyg och tjänster runt RSK-systemet.