Bild- och dokumentkomplettering

Publicerad: 18 nov 2014

Med den nya RSK-filen kan du komma åt att lägga till befintliga bilder och dokument på nya RSK-nummer. Det enda som krävs är att du har bilden på ett RSK-nummer i RSK-databasen. Du behöver bara lägga till länken i filen.

Vi vill också påminna om att kontrollera om era RSK-nummer har bild. De RSK-nummer som registrerades 2013 och som fortfarande saknar bild kommer att avregistreras automatiskt den 31/12.