Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Publicerad: 24 jan 2020

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har ingått ett samarbete kring den internationella standarden ETIM där el-, VVS- och byggprodukter förses med egenskaper enligt en internationell gemensam modell. Genom att standarden tillämpas brett inom byggsektorn blir produktinformation mer överskådlig och underlättar för ökad e-handeln.

Samarbetet innebär att parterna ska samverka för att stödja tillämpningen av modellen för el-, VVS- och byggprodukter och att utveckla och anpassa standarden för svenska behov. Parterna kommer att delta i det internationella samarbetet och främja utbildning inom området för att få så bred tillämpning som möjligt.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet inom ETIM Sverige. Det är ett självklart led i den långsiktiga satsning på ETIM som elbranschen påbörjade för mer än tio år sedan. Användandet av ETIM i Sverige har ökat mycket starkt de senaste åren i takt med att kraven från marknaden på strukturerad och sökbar produktinformation ökat. I och med detta samarbete kan vi hantera i princip alla bygg- och installationsprodukter i samma modell under samma paraply säger Mårten Alrenius, vd på SEG.

 – Vi är mycket positiva till att det samarbete vi haft under en längre tid blir formaliserat inom ETIM Sverige, där modellen gemensamt förvaltas och fortsatt utvecklas för den svenska marknadens behov. Redan idag använder vi ETIM-modellen för att beskriva produkternas tekniska egenskaper, vilket ger förutsättningar för standardiserad information längs värdekedjan. Samarbetet inom ramen för ETIM Sverige stärker modellen ytterligare, säger Hans Karlsson, vd på VVS-Info.

– Vi är mycket glada för att samarbetet formaliserats och hoppas att användningen av standardiserade egenskaper för byggprodukter nu slår igenom på allvar. För att handeln ska kunna arbeta automatiserat med produktegenskaper krävs att leverantörer beskriver sina produkter utifrån ett standardiserat sätt. Produktegenskaper kommer att bli allt mer centrala i framtidens sätt att sortera och söka byggprodukter och de är också en förutsättning för att utveckla en effektiv e-handel, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

etim sweden logo