Driftsstörning RSK-databasen

Publicerad: 2 dec 2022

2022-12-09 11:15 Uppdatering – siterna är åtkomliga igen

Efter en intensiv period kan vi nu äntligen meddela att våra system åter är tillgängliga,

  • Den publika sidan RSK-databasen (www.rskdatabasen.se)
  • Våra administrationssystem (vvsin.vvsinfo.se)
  • Filåtkomst för länkning av dokumentation
  • Api:er för systemintegration

Vår ambition har varit att öppna upp tillgängligheten till produktionsmiljön så snabbt som möjligt på ett kontrollerat och säkert sätt. En del arbete pågår fortfarande för en del sidosystem och utvecklingsmiljöer, där vi gör bedömningen att de inte ska påverka funktionaliteten i produktionsmiljön.

VVS Informations driftsleverantör av IT-system valde som tidigare meddelats att i förbyggande syfte natten till den 2:a december stänga ner all nätverkstrafik till deras driftmiljöer då de detekterat störningar om ett misstänkt allvarligt angreppsförsök på miljön. Det fick stora konsekvenser för deras kunder, däribland VVS Information där den publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och våra administrationssystemen inte längre kunde nås.

Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen har inneburit för våra kunder och deras verksamhet och vi beklagar det som inträffat. Vi kommer tillsammans med IT-leverantören att följa upp incidenten och de lärdomar vi fått av händelsen. Vi har försökt att besvara samtal och informera efter vår bästa förmåga och vill tacka våra kunder för visat tålamod och förståelse.

2022-12-09 10:00 Uppdatering – rskdatabasen.se är tillgänglig igen

Den publika sidan RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) är nu tillgänglig. Det går nu åter att söka och visa produkter samt ladda dokument från sidan som tidigare.

Det går ännu inte att komma åt vårt api. Arbete pågår och vi hoppas inom kort kunna ge nya besked.

2022-12-08 15:50 Uppdatering – nätverkstrafiken öppnad

Efter en period av intensivt arbete hos IT-leverantören kan vi äntligen ge ett positivt besked. Våra system är åter anslutna mot nätverket och viss funktionalitet är nu tillgänglig, bland annat länkning till dokumentation och åtkomst till vårt administrationssystem (VVSin).

Det går ännu inte att söka efter produkter på den publika sidan RSK-databasen (www.rskdatabasen.se).

Successivt kommer nu fler portar, på ett kontrollerat sätt, öppnas upp för att all funktionalitet för publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) också ska bli tillgänglig så att det går att söka och visa produkter samt ladda dokument från sidan.

2022-12-07 08:00 Uppdatering

Det intensiva arbete som tillsammans med branschexperter pågått dygnet runt för att på ett säkert och kontrollerat sätt öppna upp de system som driftas hos vår it-leverantör har hittills givit positiva resultat. Arbete pågår för att successivt återuppta nätverkstrafiken till respektive system. De system som avser VVS information är planerade under dagen och vi hoppas på ett positivt besked efter det.

I nuläget är den publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och länkning till dokumentation samt våra administrationssystem fortfarande ej åtkomliga.

Vi uppdaterar löpande informationen på vår hemsida.

2022-12-06 11:30 Uppdatering

Arbetet pågår hos vår it-driftsleverantör för att hantera situationen efter ett allvarligt angreppsförsök på miljön. Ingen prognos är möjlig att lämna i nuläget.

Den publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och länkning till dokumentation samt våra administrationssystem är fortfarande ej åtkomliga.

2022-12-05 07:45 Uppdatering

Vår it-driftsleverantör arbetar intensivt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen efter ett allvarligt angreppsförsök på miljön. Ambitionen är att så snart som möjligt kunna öppna upp systemen på ett säkert och kontrollerat sätt. Samhällskritiska tjänster är prioriterade.

I nuläget är den publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och länkning till dokumentation samt våra administrationssystem fortfarande ej åtkomliga.

2022-12-02 20:00 Information om incident

Med anledning av en pågående säkerhetsincident hos vår it-driftsleverantör har i förebyggande syfte all nätverkstrafik till driftmiljöerna stängts ned sedan natten den 2 december. Deras personal samt inlånade experter arbetar med ärendet och vi blir löpande uppdaterade med status. Detta gäller alla av it-driftsleverantörens kunder och är inte isolerat till VVS information.

Det innebär att den publika RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och länkning till dokumentation samt våra administrationssystem ej är åtkomliga i nuläget.

Vi har respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Vår it-driftsleverantör arbetar dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen och återfå systemfunktion.