Driftstörning 2016-12-08

Publicerad: 8 dec 2016

Driftstörningar hos vår IT-leverantör påverkar RSK-databasen.

Sedan natten den 8/12 har vår IT-driftsleverantör störningar i driften vilket påverkar alla deras kunder. För vår del innebär det att rskdatabasen.se och vvsin.vvsinfo.se inte går att nå. Man arbetar med problemen och vi hoppas att en lösning snart ska vara på plats.

[2016-12-08 10:23]

Senaste besked är att stoppet är relaterat till en betydande driftstörning i vårt diskkluster. Detta gör att tjänsterna antingen ligger helt nere eller går trögt.

[2016-12-08 13:36]

Det hårdvarufel som orsakar driftsstörningen är identifierat och utbytt. Just nu pågår aktiviteter att flytta de tjänster som varit påverkade över till ny hårdvara via ett verktyg. Arbetet med förflyttningen påverkar prestandan och kommer troligtvis bestå på ungefär nuvarande nivå under eftermiddagen.

[2016-12-08 13:40]
Den publika delen www.rskdatabasen.se är flyttad till en temporär miljö och fungerar. Administrationsverktyget för RSK-ansökningar och underhåll av produktdata ligger fortfarande nere.

[2016-12-08 17:40]
Arbetet med att flytta våra kunders tjänster till ny hårdvara fortgår och vi ser successiv förbättring.
Rent tekniskt så optimerar nu mjukvaran i diskklustret data mellan långsamma och snabba diskar vilket gör att vissa av våra kunder upplever tillräcklig prestanda, medan andra tyvärr fortfarande har långa svarstider.
Vår nuvarande prognos är att optimeringen bör vara klar under natten.

[2016-12-09 09:40]
Arbetet med att flytta våra kunders tjänster till ny hårdvara har pågått under natten enligt plan och har gett avsedd effekt.
Detta gör att de flesta av våra kunder nu upplever tillräcklig prestanda, medan några få tyvärr fortfarande har långa svarstider.
Även om optimeringen har gått enligt plan har flera av våra kunder har varit utan sina tjänster eller haft nedsatt kapacitet en tid. Detta gör att vår bedömning är att det tyvärr kan förekomma fortsatta störningar under hela dagen i takt med att våra kunder återgår till normal kapacitet.

[2016-12-09 13:51]
Det arbete som genomförts enligt plan gav avsedd effekt under ett antal timmar. Tyvärr upplever vi sedan 12:05 högre svarstider över flera av våra tjänster.
Analys av detta fortgår och vi återkommer löpande med mer information.

[2016-12-09 15:45]
Sedan 14:30 har tjänsterna varit tillgängliga till normal kapacitet, med vissa korta fluktuationer.
På grund av detta kvarstår incidenten.

[2016-12-10 21:14]
De driftsstörningar som funnits bedöms nu vara åtgärdade. vvsin.vvsinfo.se är åter uppe och fungerar normalt och www.rskdatabasen är återlagd till normal  driftsmiljö.
Driftleverantören har förhöjd bevakning på de normala underhållsaktiviteter som genomförs under natten till söndag, men dessa förväntas inte ha påverkan på tjänsternas tillgänglighet. Incidenten kvarstår därför under natten.

[2016-12-20 12:39]
Incidentrapport överlämnad. Ärendet stängs.