ETIM 7 i RSK-databasen

Publicerad: 1 nov 2017

ETIM International publicerade i början av september 2017 den nya officiella versionen av ETIM – ETIM 7.0. Mer information finns på ETIM Internationals nyhetssida.

Totalt omfattar nu ETIM-modellen drygt 4700 olika produktklasser, med specifik utvalda representativa egenskaper, inom sektorerna el, VVS och byggprodukter. ETIM 7 är resultatet av totalt drygt 6800 förändringsförfrågningar (RFC), med allt från små justeringar till omfattande strukturella ändringar.

En stor förändring inom VVS-delen av ETIM är övergången till mer generella klasser för att beskriva rördelar (i RSK-databasen har vi arbetat med de nya klasserna från start) samt att tidigare överlappning (”dubbletter” av klasser mellan el och VVS) nu städats upp och de korrekta VVS-klasserna används oavsett segment. Från Sverige har vi bidragit med flera förbättringar och tillägg som nu finns med i den officiella versionen.

Den officiella ETIM version 7 är i sin helhet uppdaterad i RSK-databasen per 2017-10-31 och ersätter helt tidigare version 6.i. Då vi successivt fört in modellförbättringar i RSK-databasen blir övergången till version 7 inte så dramatisk.

Följande borttagna klasser har automatiskt konverterats till ny klass i RSK-databasen,

EC000298 Klocktermostat — > EC011309 Rumstermostat med klocka
EC001113 Solvärmereglering — > EC010216 Fast applikationskontroll
EC001116 Värmepumpsstyrning — > EC010216 Fast applikationskontroll
EC001218 Skydd för varmvattentank — > EC011494 Tillbehör för värmepannor
EC001223 Avloppstratt — > EC010885 Utloppsriktare
EC001225 Säkerhetsventil — > EC011311 Säkerhetsventil
EC001227 Centraltermostat — > EC011374 Blandningsventil/Centralblandare
EC001229 Temperaturstyrning för varmvattenberedare — > EC011494 Tillbehör för värmepannor
EC001252 Cirkulationspump — > EC010980 Cirkulationspump
EC001256 Ställmotor för värme — > EC011290 Ventilmotor/Servomotor
EC001297 Väggrör för ventilation — > EC011242 Vägg/takgenomföring för rund ventilationskanal
EC001301 Ventil för matnings/utmatningsluft — > EC011497 Ventilationsventil
EC001302 Kåpa för ventilationssystem — > EC010168 Cirkulationsaggregat för klimatskåp
EC001316 Expansionskärl — > EC010958 Slutet expansionskärl/tryckexpansionskärl
EC001344 Tillbehör/Reservdelar ventilationssystem — > EC011606 Tillbehör för fläkt
EC001578 Anslutningskabel (flexibel) — > EC003250 Power cable < 1 kV, for moving application

För RSK-nummer som har någon av nedanstående klasser måste uppdatering till rätt ETIM-klass i version 7 ske av RSK-innehavaren då det finns mer än ett alternativ till ersättningsklass,

EC001345 Tillluftsventil -> Multiple successor classes (1 to many)
EC001291 Elektrisk monteringssats/krets/styrning -> Successor = EC000106, EC001545
EC000407 Temperaturgivare -> Multiple successor classes (1 to many)
EC001350 Galler för ventilationssystem -> Multiple successor classes (1 to many)
EC001348 Ljudbarriär för ventilationssystem -> Successor = EC010346, EC011019, EC011247
EC001226 Duschset -> Successor = EC011535, EC010140

ETIM 7 i RSK-databasen