ETIM upp. 2017-04

Publicerad: 3 maj 2017

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7.

I uppdateringen har följande nya klasser lagts till samt ett antal tillägg och justeringar till befintliga klasser.

  • EC003268 Servisventil
  • EC003485 Fosforfälla/-filter
  • EC003486 Minireningsverk
  • EC003488 BDT-filter
  • EC003490 Bottendel för VA-brunn

Ett antal nya egenskaper och värden till befintliga klasser har också gjorts.

ETIM version 7 är planerad att releasas i augusti 2017 och börjar nu närma sig ett färdigställande.

Den senaste versionen av ETIM, inkl pågående förändringar, finns tillgänglig i ETIM Internationals CMT.