ETIM uppd. 2016-12

Publicerad: 22 dec 2016

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7.

I uppdateringen har följande nya klasser lagts till samt ett antal tillägg och justeringar till befintliga klasser utifrån det arbete som gjorts i arbetsgrupperna.

 • EC003027  Bottenplatta infiltrationsbrunn
 • EC003028  Infiltrationsbrunn
 • EC003029  Sadelgrenrör
 • EC003030  Brunnsgaller
 • EC003031  Vägbrunn
 • EC003032  Utloppsgavel dräneringsränna
 • EC003033  Galler dräneringsränna
 • EC003034  Vattenlås dräneringsränna
 • EC003036  Brunnsbetäckning
 • EC003037  Sandfångare, dräneringsränna
 • EC003165  Stålprofiler
 • EC003492  Mellandel/Kona för VA-brunn

Den senaste versionen av ETIM, inkl pågående förändringar, finns tillgänglig i ETIM Internationals CMT. Arbetet i de svenska arbetsgrupperna pågår fortsatt och uppdateringar förs in löpande.