ETIM uppd. 2017-01

Publicerad: 26 jan 2017

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig.

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7.

I uppdateringen har följande nya klasser lagts till, sedan senaste uppdateringen i december 2016, samt ett antal tillägg och justeringar till befintliga klasser inklusive justeringar i översättning.

  • EC003261 Slussventil
  • EC003372 Klafflucka
  • EC003481 Dagvattensystem
  • EC003482 Kupolsil
  • EC003484 Avloppstank

Den senaste versionen av ETIM, inkl pågående förändringar, finns tillgänglig i ETIM Internationals CMT. Arbetet i de svenska arbetsgrupperna pågår fortsatt och uppdateringar förs in löpande.