ETIM uppdatering 6.i

Publicerad: 9 jun 2017

Under förra hösten och början på året har vi haft sex parallella arbetsgrupper som, under ledning av Marcus Stenvall (VVS Information) och Christer Nordemo (Branschkonsult), arbetat hårt med att förbättra ETIM-modellen och anpassa den för den svenska marknadens behov. Resultatet har blivit över 120 stycken olika förändringsförfrågningar, så kallade RFC, som succesivt blivit uppdaterade i RSK-databasen (version ETIM 6.i).

Förändringarna har omfattat allt ifrån ett saknat värde eller saknad egenskap till mer omfattande förändringar. Ett exempel är klassen Golvbrunn där man nu kan ange för vilken typ av golv som golvbrunnen lämpar sig, specificera gallret och vattenlåset, ange om den är avstängningsbar etc.

Det är ett ganska omfattande projekt och för de som är initierade krävs det ett stort engagemang och mycket kunskap. Genom att vi jobbat med arbetsgrupper med representanter från både leverantörer och grossister har vi också fått ett gott gehör från ETIM International.

medarbetare med t-shirt medarbetare

The Swedish ETIM forces do it with Class! Fyndigt beskrivet av Christer Nordemo som också försett kontoret med nya t-shirts.

En uppdaterad version av ETIM HVAC finns nu tillgänglig i RSK-databasen och VVSin. Uppdateringen gäller version 6.i (intermediate) vilket är den officiella versionen ETIM 6 inkl godkända förändringar som kommer att komma i version 7.

I senaste uppdateringen har bl a följande nya klasser lagts till samt ett antal tillägg och justeringar till befintliga klasser, inkl korrigeringar i översättning och synonymer.

  • EC003506   Röravfasningsverktyg
  • EC003527   Torrklosett
  • EC003528   Badkarshandtag
  • EC003555   Exotermisk svetsform
  • EC003561   Tillbehör Exotermisk svetsning
  • EC003567   Tillbehör värmematta
  • EC003587   Pappersduk

Den senaste versionen av ETIM, inkl pågående förändringar, finns tillgänglig i ETIM Internationals CMT.