Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. 

Skulle du inte hitta svar så är du välkommen att kontakta oss antingen via vårt formulär eller mail: info@vvsinfo.se.

All
Kan man använda länkar till bilder och/eller dokument i stället för filer och dokument?

Nej. Vi har valt bort att göra så eftersom det kan resultera väldigt många brutna länkar (om man ändrar i sidstrukturen hos er blir det en bruten länk hos oss). Det skapar ”badwill” hos användarna av RSK-databasen. Det finns andra sätt att hålla bilder och dokument aktuella utan att behöva göra arbetet manuellt; API, Webservices, via Massuppdatering etc.

Varför får jag inte ändra i benämningarna på mina egna artiklar?

RSK-databasen stoltserar med att aldrig ta bort några artiklar, de avaktiveras men försvinner inte. Detta för att många VA- och VVS-artiklar har mycket längre levnadstid än de finns till försäljning. Har man köpt en artikel med ett RSK-nummer för 10 år sedan ska man få exakt samma artikel om man beställer på samma nummer idag. Däremot kan man få ”städa” sin data, dvs se till att den ser likadan ut överallt – men innehållet måste vara detsamma. Enklast gör man detta genom att ta ut en fil via ”Ladda hem”, ändra i den och skicka filen till VVS-Info för granskning (är ändringarna OK så läser vi in den åt er).

Jag försöker ladda upp en Excelfil med ansökningar men jag får valideringsfel – vad ska jag göra?

Läs valideringstexterna. Oftast står det vad som är fel där. De vanligaste felen är:
För många tecken i något fält. Benämningar får t.ex. vara max 30 tecken. Har man använt fler tecken så slår valideringen till (mellanslag är också ett tecken).
Om man får valideringsfel som säger att man angett felaktigt RSK-nummer (0000000), så har man glömt att ange produktgrupp (ligger först i ansökningsmallen men sist i filen man får om man använt ”Ladda hem”). Produktgruppen är det som avgör vilka nummer du kommer att tilldelas, så den måste vara ifylld för att man ska kunna ladda upp ansökan.
Valideringen slår också till om du försöker återanvända ett artikelnummer eller GTIN som redan finns på en annan av era artiklar. Även avregistrerade artiklar räknas med i valideringen. Försöker ni återanvända ett artikelnummer som finns på en avregistrerad artikel måste ni kontakta oss på VVS-Info så kan vi ta bort artikelnumret från den avregistrerade artikeln åt er.

Varför måste jag ange datum när jag fyllt i Nej i ”Omfattas av REACH”?

Enligt REACH-direktivet måste man tala om mot vilken lista (datum på listan) som man kontrollerat om artikeln omfattas av REACH-direktivets informationsplikt eller inte. Man behöver alltså fylla i datum oavsett om man svarat ja eller nej på frågan om artikeln omfattas av REACH-direktivets informationsplikt. Du kan läsa mer här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/reach-informationsplikt-i-rsk-databasen/

Får man byta eget artikelnummer och/eller GTIN?

Ja, man får byta eget artikelnummer. Samma sak gäller GTIN. Men det måste fortfarande vara exakt samma artikel. Han man gjort förändringar i artikeln så ska man söka nytt RSK-nummer. Bytet av eget artikelnummer och/eller måste göras av VVS-information. Enklast är det att ta ut en fil via ”Ladda hem” och ändra i den och skicka sedan filen till VVS-information.

Går det att aktivera ett avaktiverat RSK-nummer?

Ja, det går fint. Att aktivera ett RSK-nummer som avaktiverats måste göras av VVS-information. Saknas det information på det avaktiverade RSK-numret kan VVS-information kräva in mer information innan det aktiveras. RSK-nummer som aktiveras året efter eller senare än det kostar 100 kr att aktivera. Gäller det många nummer så är det bäst att kontakta VVS-information för att diskutera kostnaden.

Man får inte aktivera en avaktiverad artikel och lägga en annan produkt på RSK-numret. Det måste alltid vara samma produkt.

Hur ska jag tolka ”Omfattas av REACH”?

”Omfattas av REACH” ska tolkas så här:

JA betyder att produkten innehåller farliga ämnen och då omfattas av REACH-direktivets informationsplikt. Har man svarat ja, ska datum för kandidatlista skrivas in samt att man måste ange SCIP-nr.

NEJ betyder att produkten inte innehåller farliga ämnen och då inte omfattas av REACH-direktivets informationsplikt. Man måste ange datum för den kandidatlista man kontrollerat mot.

När det gäller REACH finns det information på vår hemsida här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/reach-informationsplikt-i-rsk-databasen/ REACH är ett lagkrav som gäller från och med januari 2021.

Måste jag be om hjälp när jag vill lägga in bilder och dokument också?

Nej, bilder och dokument kan ni själva lägga in i databasen. Tänk bara på att bilder ska vara minst 1181 pixlar på en ledd (höjd eller bredd) och den ska ha upplösning 300dpi samt max ha storleken 4MB. Alla dokument, utom ”Klustertext” som ska vara en .txt-fil, ska vara PDF.

Jag vill återanvända mitt RSK-nummer till en annan produkt. Går det?

Nej, När det kommer till redan publicerade RSK-nummer så gäller den information man lade in från början. En av poängerna med RSK-databasen är spårbarheten. Har du sålt en produkt på ett RSK-nummer så måste det vara exakt samma produkt varje gång man beställer på det RSK-numret.

Hur rättar jag enklast valideringsfelet att REACH datum saknas på mina artiklar?

Enklast är att ta ut en excel-fil på alla era aktiva artiklar och ta med kolumnerna ”REACH informationsplikt” samt ”REACH datum”. Skriv in datumet på den lista (kandidatlistan) som du kontrollerat mot. Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Gå sedan till ”Massuppdatering”, kryssa för ”REACH datum” och ladda upp excel-filen och klicka på ”Förhandsgranska”. Om filen validerar så klickar du på ”Spara i databasen”. Klart.

Varför visas inte artiklar utan bild på RSK-databasen?

De visas om du söker direkt på RSK-numret, men de visas inte om du söker på produkt (alltså vad produkten generellt kallas). Anledningen till att de inte visas när man söker generellt är att de som använder RSK-databasen vill se artiklar med bilder. För att se artiklar som saknar bild måste man kryssa ur rutan ”visa endast med bild”.