Förändringar i förpackningsinformationen

Publicerad: 19 feb 2021

Vi har gått igenom artiklarna i RSK-databasen och det ligger väldigt mycket gamla förpackningskoder på artiklarna. Vi har städat och byter ut koderna på i stort sett alla artiklar mot de koder som ska användas. Alla koder som får användas ligger i RSK-filen under fliken ”Kodlistor”.

Det finns några tusen artiklar kvar, som inte gått att översätta med lätthet. I de fall där det inte översatts beror det på att det inte varit solklart vad koden ska vara. Det kan vara en god idé att se över sina förpackningar och rätta till de gamla förpackningskoderna.

T.ex. ”Ring” kan inte översättas till Trumma, eftersom Trumma kräver att materialet ska lindas kring något. Ringen kan vara antingen hopsatt med buntband då ska man använda ”X11 Band” eller krympfilm och då ska man använda ”SW Krympfilm”. I de fall man inte hittar en lämplig kod kan man använda ”PUG Ospecificerad förpackning”.

Till exempel så har alla gamla olika typer av pallar översatts till PX Pall. Då får man i kolumnen ”Palltyp” ange vilken typ av pall det gäller. Även den informationen finns i fliken ”Kodlistor”.

TIPS! Översta raden i fliken ”Kodlistor” innehåller länk till GS1 där man kan se exempel på de olika förpackningstyperna, förpackningsfunktion eller palltyp.

Från och med måndag 22/2 kan man inte längre ange de gamla förpackningstyperna. De kommer att visas som valideringsfel.