Förenklad överblick

Publicerad: 29 jun 2016

Nu finns en enkel överblick av RSK informationen på startsidan.

För att underlätta och ge en överblick av hur komplett produktinformationen är på RSK-numren har vi kompletterat startsidan med tre överskådliga diagram. Syftet är att på ett bättre sätt visa nuvarande läge med ambitionen att driva mot ännu mer komplett produktdata i RSK-databasen.

Statistikbilden visar status för tillverkarens/RSK-innehavarens aktiva RSK-nummer.

Nu finns en enkel överblick av RSK informationen på startsidan.

Saknar ni tidigare översikt med antal dokument? Precis som tidigare finns den också med, välj fliken Lista så visas den.

Vi har fokuserat på tre områden,

Artikelinformation, hur mycket data finns det angivet på respektive RSK-nummer.

Denna är indelad i 5 olika nivåer där RSK Obligatoriskt är miniminivån för att få ut ett RSK-nummer idag, RSK Bas är det som krävs för att visas default på rskdatabasen.se (bild och logistikuppgifter) och RSK mellan avser miniminivån för att handelsledet (grossisterna) ska kunna använda uppgifterna i RSK-databasen för uppdatering av sina artikelregister. Ambitionen är att för de produkter som tillverkaren säljer via återförsäljare/grossister så ska minst nivån RSK mellan vara uppnådd.

Den högsta nivån, RSK Hög, innebär att det finns en komplett produktpost enligt RSK formatet.

Observera att artikelinformationen inte tar hänsyn till vilka dokument som finns tillgängliga på produkten, exempelvis drift- och skötselinstruktioner eller monteringsanvisning. Detta är något som användarna av RSK informationen värdesätter högt så det ska man också tänka på att ha med.

Bildkvalitet

Hur många artiklar saknar bild, vilken bildkvalitet har de bilder som finns? Under 2015 så ändrades bildkraven till att upplösningen ska vara minst 1181px (10 cm, 300 dpi) och ett antal olika bildformat definierades. Här får man en överblick över hur bildkvalitet är för sitt eget sortiment.

Produktegenskaper, enligt ETIM-modellen

Sedan dec 2015 har vi fokuserat på att få in produktegenskaper i RSK-databasen enligt den internationella ETIM-modellen för att få en standardiserad beskrivning av produkternas egenskaper. Diagrammet visar hur stor del av sortimentet som är klassat och även berikningsgraden, dvs andelen angivna egenskaper,  i tre nivåer.

Hur kan man använda översikten för att förbättra innehållet?

Med diagrammen visar vi nuläget (statistiken uppdateras varje natt) och i takt med att mer information anges, bilder läggs till eller att produktegenskaper anges så uppdateras också diagrammen och man kan på så sätt ser hur sitt RSK-nummersatta sortiment utvecklas avseende innehåll.

En väldigt smart funktion är att man för respektive nivå kan ta ut de RSK-nummer som ligger i den nivån för att på så sätt få ett underlag att komplettera informationen. Klickar man på symbolen (pil ned) framför respektive rubrik/nivå så kommer man till Ladda hemfunktionen förifyllt med de RSK-nummer som ligger i den nivån.

En väldigt smart funktion är att man för respektive nivå kan ta ut de RSK-nummer som ligger i den nivån för att på så sätt få ett underlag att komplettera informationen.

Man laddar hem RSK-numren i en Excelfil, uppdaterar saknad information och laddar upp igen via Massuppdatering. Uppdateringen slår igenom direkt och visas bl a på rskdatabasen.se. Statistikdiagrammen däremot blir uppdaterade först nästa dag.

Vi förstår att alla RSK-nummer inte har samma krav på komplett information, det kan gälla reservdelar eller ett servicesortiment. Den bedömningen kan bara göras av tillverkaren med sina kunder i fokus, dvs vilken information efterfrågas av kunderna och hur man vill att sina produkter ska presenteras.

Vi hoppas att detta ska bidra till att vi får ännu mer komplett produktinformation på RSK-numren. Komplett produktinformation i RSK-databasen möjliggör också att branschen kan få en effektivare hantering där all efterfrågad information finns tillgänglig och att separata artikelunderlag kan minimeras.  Med nästan 200.000 artikelvisningar i månaden på rskdatabasen.se så innebär det också en bättre produktinformation ut i marknaden.