Information om uppdatering av RSK produktstrukturen

Publicerad: 16 dec 2020

Vi har under en längre tid sett behovet att uppdatera nuvarande struktur för produktgrupper i RSK-databasen med anledning av att sortimentet utvecklats och att den nuvarande strukturen inte fullt ut möter dagens behov för att gruppera och indela sortimentet på ett relevant sätt.

Nuvarande RSK-flikar är anpassade efter ett fliksystem i en tryckt katalog där sortimentet till stora delar bestod av generiska och statiska produkter, där exempelvis ett visst material ofta styrde användningsområdet. Idag kan en produkt användas för fler användningsområden och olika produkter kan kombineras på ett annat sätt än tidigare. Idag ges också andra möjligheter att söka, filtrera och kombinera olika alternativ för att hitta produkter i en webbkatalog.

Initierat av Svenska rörgrossistförening VVS och på uppdrag av VVS informations styrelse inleddes ett projekt för att ta fram en uppdaterad struktur med syftet är att modernisera och anpassa strukturen med anledning av produkt- och teknikutvecklingen samt hur produktinformation visas idag (från katalog till webb). Projektet har genomförts av RSK-tekniska rådet tillsammans med Branschkonsult och med stöd från utvalda leverantörer och närliggande branschföreningar. Värdefulla synpunkter har också inkommit från de som använder dagens nuvarande struktur.

Resultatet är en struktur i fyra nivåer indelad i åtta produktområden med tre undernivåer per område.

Produktområde / Tidigare RSK-flik (i huvudsak):

Rör / 01-06
Rörsystem/Slang/Brand / 04, 08, 24
Rördelar & Kopplingar / 01-05
Sanitet & Blandare / 18-25
Vatten & Värme / 08-10, 12-17, 25
Brunnar & Avloppssystem / 11, 06, 13, 14
Ventilation & Isolering / 07, 80
Montage & Utrustning / 07 + verktyg och montagedetaljer från övriga grupper

En stor förändring är uppdelningen i ”rör”, ”rörsystem” samt ”rördelar och kopplingar”. Den genomgående ambitionen har varit att ganska snabbt kunna komma ned till en viss produkt och att liknande typer av produkter hittas på samma ställe i strukturen.

Vi har stor respekt för att en förändring av strukturen kan påverka andra system som används av våra kunder och har därför valt att introducera den nya strukturen succesivt.

Från och med december 2020 så finns den nya produktstrukturen tillgänglig som ett filter ”Kategorier (Kommande)” på vår publika sida rskdatabasen.se tillsammans med nuvarande flikindelning. Båda strukturerna är från och med nu också tillgängliga för nedladdning av våra nyttjanderättskunder. På så sätt får vi en kontrollerad övergång där marknadens olika aktörer ges möjlighet att utvärdera den nya strukturen parallellt med de nuvarande RSK-flikarna. Du kan ladda ner den kommande produktgruppsstrukturen här: Information om nya RSK produktgrupper – 2020-12 v1

Kontakta oss gärna för mer information om de nya produktgrupperna, via mail info@vvsinfo.se eller telefon på vanligt sätt.