Här finns allt på ett ställe – det spar mycket tid

JR VVS-KONSULT

JR VVS-KONSULT - Här finns allt på ett ställe – det spar mycket tid

Johan Rasmusson driver sedan ett drygt år tillbaks JR VVS-Konsult på Gotland. Han arbetar med entreprenadprojektering, tekniska beskrivningar och besiktningsuppdrag för kunder som HSB, Riksbyggen och Gotlandshem. Det är ofta större projekt med många detaljer att hålla reda på.

RSK-databasen är ett ovärderligt hjälpmedel när Johan gör projekteringsunderlag eller tar fram kalkyler på andra konsulters beskrivningar. Istället för att leta på olika fabrikanters hemsidor eller i deras kataloger har han allt på ett och samma ställe i RSK-databasen. Det spar inte bara tid och pengar, utan borgar också för kvalitet.

När jag ska gå in och kontrollera att en föreslagen produkt uppfyller de krav som ställs i projektet kan jag se allt samlat. Uppfyller den exempelvis kraven enligt Säker Vatten? Stämmer dimensioner, kapacitet, beskaffenhet, klimatpåverkan? Jag slipper surfa runt och leta efter en speciell kulventil. Här finns allt samlat och jämförbart.

Hur mycket Johan utnyttjar RSK-databasen varierar beroende på hur uppdragen ser ut vid olika tidpunkter. I genomsnitt är det åtminstone ett antal gånger varje vecka. I samband med projekthandlingar och tekniska beskrivningar kan det vara oftare.

Jag arbetade en del i RSK-databasen även för några år sedan hos den VVS-installatör där jag då var anställd. Vi använde den som underlag för att upprätta drift- och skötselpärmar för olika projekt. I databasen finns ju i stort sett hela VVS-branschens produktutbud samlat även med ersättningsprodukter för sådant som utgått. Sedan den senaste uppdateringen har RSK-databasen också blivit ännu mer lättarbetad med sin enkla trädstruktur där jag lätt kan hoppa mellan att se tekniska beskrivningar och ”bläddra” i produktblad.