Korrekta och fullständiga artikeldata är en grundförutsättning

DAHL SVERIGE AB

DAHL SVERIGE AB - Korrekta och fullständiga artikeldata är en grundförutsättning

För Dahl, en av de ledande VVS-grossisterna i Sverige, är korrekta och fullständiga artikeldata en grundförutsättning för verksamheten. RSK-databasen är ett verktyg man använder dagligen, dels för att hämta information från leverantörerna, men även för att lägga in information om egna varumärken.

RSK-databasen är ett bra verktyg för både kunder, tillverkare och grossister, säger Bonnie Krantz, som är PIM-ansvarig på Dahl Sverige. Framtiden ligger i att artikeldata automatiseras mer och mer, med AI eller liknande. Då är det viktigt att förstå vad som är relevanta data, så att vi fortsätter att öka kvaliteten i takt med att processerna automatiseras.

Där är vi som grossist, tillsammans med andra delägare i RSK-databasen, med och driver utvecklingen av artikeldata framåt så att det blir bättre för hela kedjan. Om alla följer en gemensam standard för grunddata ges större möjlighet för automatisering, och utrymme för att öka kvaliteten på andra håll.

Förbättrar för hela kedjan

Behovet av högkvalitativa produktdata är lika viktigt för hela kedjan. Tillverkarna vill ha koll på den information som går ut om deras produkter, grossisterna måste veta vad de köper, likaså kunderna i nästa led. Därför ställer vi grossister idag allt högre krav på komplett och strukturerad produktinformation från våra leverantörer. Det måste vara enkelt för våra kunder att navigera och hitta den information man söker, och inte minst rätt information. Där spelar RSK-databasen en viktig roll som den gemensamma produktdatabasen för hela branschen.