RSK-Databasen förändrade förutsättningarna

VERKSAMHETSPLATSEN

Användningen av RSK-nummer

Snabb, enkel och automatisk tillgång till informationen i RSK-databasen har gjort Verksamhetsplatsen till ett av marknadens ledande projektverktyg. Verksamhetsplatsen är en del av VVSteknik-gruppen, som har sin bas i Gävle-Dala. Gruppen, som idag består av tre företag, grundades av Dan Persson 1992 och har växt stabilt genom åren.

Vi arbetar med både små och stora projekt inom värme, kyla, vatten och avlopp. En del av vårt erbjudande är Verksamhetsplatsen (VEPA), ett webbaserat system där kunderna kan abonnera på tjänsteinnehållet. Sedan 10 år tillbaka är VEPA kopplat direkt till RSK-databasen. Det har vi haft en otroligt stor nytta av.

Från lokal verksamhet till ett företag med kunder över hela landet.

Företaget utvecklade systemet i egen regi och har använt det sedan 2001. Entreprenörer använder Verksamhetsplatsen för att till exempel ta fram drift- och underhållsinstruktioner. De kan även göra mallar för riskanalyser, arbetsmiljöplaner, miljö- och kvalitetsplaner och checklistor för egenkontroller. Det går att ta fram miljö- och kvalitetsdokument som kan användas som underlag för miljö- och kvalitetscertifieringar.

Underlaget hämtas ur RSK-databasen, som är VVS-branschens produktdatabas med heltäckande information om över 80% av Sveriges VVS-produkter.

Utan den här möjligheten att hämta data från RSK-databasen hade vi troligtvis fortsatt som ett lokalt företag, i stället för att jobba med kunder över hela landet, säger Dan Persson. Det är allt från bostadsrättsföreningar och lokala bostadsföretag till VVS-entreprenörer som anlitar oss för projektering, besiktning, injustering och kalkyler, fortsätter han.

Allt på ett och samma ställe

RSK-databasen är branschens heltäckande produktdatabas med 480 000 artiklar – över 80% av Sveriges VVS-produkter. Under senare år har RSK-databasen utvecklats med förfinad struktur, fler bilder, koppling till Säker Vatten-märkning samt miljöklassning och byggvarudeklarationer.

Tillgången till informationen som finns i RSK-databasen är viktig för flera delar av Verksamhetsplatsen. För oss innebär det en stor tidsbesparing, vi hade annars varit tvungna att gå till respektive leverantörs hemsida, klippa och klistra för att sammanställa den information som våra kunder efterfrågar. Entreprenörerna får snabbt och enkelt tillgång till bland annat produktdatablad, byggvarudeklarationer, skötselanvisningar, kontaktinformation till leverantörerna och mycket annat som är nödvändigt för att kunna ta fram drift- och underhållsinstruktioner. Det som förut var ett både drygt och tråkigt jobb går i dag snabbt, enkelt och smidigt. Om jag fick önska något, skulle det vara att ännu fler leverantörer ser nyttan av att lägga in så mycket information i RSK-databasen som möjligt, slutar Dan Persson