Runt 7500 olika leverantörer

AHLSELL SVERIGE AB

AHLSELL SVERIGE AB - Runt 7500 olika leverantörer

Anna Schéle som är Catalogue Creation Manager på Ahlsell ansvarar för att hantera och systematisera produktinformation från drygt 7 500 olika leverantörer i Sverige. Att ha all deras produktinformation samlad enligt en gemensam struktur på ett och samma ställe är ovärderligt.

RSK-databasen hjälper oss att utveckla våra system och effektivisera våra processer. Här finns allt samlat i en gemensam standard. Det fungerar inte att leta produktdata i olika system hos olika leverantörer. Det är allt vanligare att vi grossister kravställer att produktdata ska levereras av tillverkaren standardiserat i RSK-databasen. Det finns fortfarande tillverkare som inte fyller databasen med kompletta värden. Men de blir bättre och bättre. Allt fler inser att produktdata är det nya guldet som skapar effektiva processer i både grossist och återförsäljarledet.

Behovet av relevant information ökar hela tiden. Och ju längre man kommer ut i näringskedjan desto större krav ställer kunden. Grossisterna ställer krav på att tillverkarna ska leverera data på samma sätt till alla grossister. Återförsäljarna ställer krav på grossistren eftersom de i sin tur söker produktdata i RSK-databasen – inte minst inom industrin. Konstruktörer och installatörer, som använder den publika delen av RSK-databasen ska ha tryggheten att snabbt få relevant och tillförlitlig information.

Våra undersökningar visar att konstruktörer och installatörer har ett ökande behov av att hitta ersättningsprodukter, tillbehörsartiklar reservdelar och dokumentation hos oss, säger Anna Scheele.

Det går i en rasande fart

RSK-databasen har blivit alltmer lättarbetad de senaste åren. Det är lätt att ladda ner och ladda hem produktdata. Du kan schemalägga dina filer, Du kan välja och vraka. Databasen utvecklas hela tiden. Och det går i en rasande fart. Klassificeringen enligt ETIM och möjligheten att göra produktvarubedömningar har betytt mycket. Aktuellt nu är att man utvecklar BIM för att tillgodose installatörernas behov och att databasen utökas med 3D bilder och videos som visar produkter i 360 grader samt montering och skötsel.

RSK-databasen är redan nu den rätta vägen som dock kan bli ännu bättre om alltfler tillverkare blir noga med att lägga in komplett information enligt den gemensamma standarden menar Anna Schéle.