Tillförlitliga produktdata ett krav

AHLSELL SVERIGE AB

AHLSELL SVERIGE AB - Tillförlitliga produktdata ett krav

För Ahlsell, en av landets ledande VVS- grossister, är logistiken och varuflödet avgörande framgångsfaktorer. Tillgängliga och tillförlitliga produktdata är ett krav både från Ahlsells återförsäljare och deras kunder. Här spelar RSK-databasen en avgörande roll.

Utvecklingen har varit snabb och på senare år har RSK-databasen utvecklats från att vara en artikeldatabas till att bli en utförlig produktdatabas med selektering som lägger grunden för dagens digitala krav. Att ha tillgång till ett standardiserat system där leverantörerna lägger in allt på samma ställe gynnar hela branschen från tillverkare till installatörer, säger Jonny Kohlström, som är inköpschef VVS på Ahlsell.

RSK-databasen erbjuder oss en enkel hantering av produktdata med standardiserade artikelnummer som är unika för varje enskild produkt. Standardiseringen ger ett gemensamt förhållningssätt som är baserat på att ta fram relevanta produktdata som branschen ansett är viktiga. Och databasen utvecklas hela tiden i takt med förändrade behov.

Ett exempel är miljödata med dokumentation enligt en gemensam struktur. Eller att exempelvis upplysningspliktigt innehåll i en ingående komponent alltid redovisas tydligt på rätt sätt.

Kravet på ett hållbart byggande ur ett miljöperspektiv växer. Tillverkare kan göra en byggvarudeklaration direkt i RSK-databasen och med ett enkelt knapptryck initiera en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter – iBVD. Det gör det möjligt för en leverantör att kolla allt på ett och samma ställe.

Klassifierat enligt ETIM

Sedan 2015 klassificeras och beskrivs produkterna i RSK-databasen enligt ETIM-modellen, som är en språkoberoende standard för att beskriva produktegenskaper. Det underlättar inte minst för tillverkare som vill komma ut snabbt på marknaden.

Det här ger oss många fördelar – inte minst internationellt eftersom produktegenskaperna beskrivs enligt samma standard i alla länder som följer Etim-standarden. Vi behöver bara skriva in data på ett språk eller i ett land och sedan översätts och exporteras de automatiskt till aktuella länder, säger Jonny.