Lyckat seminarie på Nordbygg 2018

Publicerad: 17 apr 2018

Hans Karlsson, VD VVS-Information och Sverker Skoglund, VD Sveriges Elgrossister höll ett gemensamt seminarie om iBVD på Nordbyggscenen där de pratade om byggvarudeklaration för installationsprodukter, iBVD och hur man genom branschdatabaserna (RSK-databasen och E-nummerbanken) på ett bra sätt kan ge marknaden information om produkters innehåll- och miljöpåverkan.

Under presentationen informerades också om hur branschdatabaserna bygger integration till Byggvarubedömningen där man med iBVD som underlag och en digital överföring får flera fördelar, bland annat att det finns med utförliga kopplingar till beställningsbara artikelidentiteter och genom att en gemensam ämneslista används också minskar det manuella arbetet.

Vidare informerades om samarbetet mellan iBVD och eBVD-systemen att konvergera mot ett gemensamt digitalt utdataformat för att skapa förutsättningar för sömnlösa gränssnitt och en utveckling av det framtida digitala eBVD-formatet.

Seminarie på Nordbygg 2018